Up 2018-2019學年觀塘區學生飛躍表現獎勵計劃頒獎典禮 Prev Next Slideshow

 上一張相片  下一張相片  索引頁  原始相片 [WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.50 PM.jpeg - 300kB]
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.47 PM
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.47 PM(1)
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.48 PM
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.48 PM(1)
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.49 PM
  WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.50 PM.jpeg  
WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.51 PM
 
 
 
 

WhatsApp Image 2019-05-25 at 12.37.50 PM Download 原始相片
總相片數量: 12 | 支援訊息